โลกใหม่ ทุนนิยมใหม่? (หนังสือเสียง)

เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

โลกใหม่-ทุนนิยมใหม่?-(หนังสือเสียง)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเสียงนี้

รวมข้อเขียนที่พยายามตั้งคาถามกับการครอบงาของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่เป็นวาทกรรมหลักของลัทธิเสรีนิยมใหม่ (neo-liberalism)


ผู้บรรยาย
วรวัฒน์ มั่นคง
หมวดหมู่
ธุรกิจและการลงทุน
สำนักพิมพ์
Moremove
ประเภท
AUDIO
ราคาหน้าปก
0 THB
ISBN
N/A
จำนวนบท
14
วันที่เปิดขาย
10 October 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai