เรียงร้อยเรื่องราวรอยพระบาท (หนังสือเสียง)

khwanjai

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

เรียงร้อยเรื่องราวรอยพระบาท-(หนังสือเสียง)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเสียงนี้

การเริ่มต้นศึกษาถึงเรื่องราว ชีวประวัติ และคำสั่งสอนของพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ทำให้ฉันค้นพบว่า เราไม่จำเป็นต้องหา How to ที่ไหนเลย เพราะ How to ที่แท้จริงอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้ว พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับคนไทยทุกด้านทั้งการ คิด พูด ทำ อย่างครบรอบด้าน คนโง่ คือ คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหน เพราะถ้าไม่รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหน เราก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง คนฉลาด คือ คนที่รู้ว่าตัวเองบกพร่องตรงไหน และพยายามแก้ไขข้อบกพร่องหรือพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้น คนทุกคนเคยผ่านความโง่มาก่อนที่จะเป็นคนฉลาด ที่ผ่านมาฉันเคยโง่มาก่อนไม่รู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงที่ พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้กับประชาชนมีคุณค่ามหาศาลมากมายขนาดไหน ศาสนาพุทธสอนไว้ว่า “ธรรมใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่ลงมือทำ”


ผู้บรรยาย
ชนัณภัสร์ สุภัคศิริผล
หมวดหมู่
ประวัติศาสตร์ / ไทย
สำนักพิมพ์
ebook4u
ประเภท
AUDIO
ราคาหน้าปก
119 THB
ISBN
N/A
จำนวนบท
46
วันที่เปิดขาย
18 October 2017
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai