วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์ (พ.6) (หนังสือเสียง)

เสฐียรพงษ์ วรรณปก

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

วาระสุดท้ายของพระพุทธองค์-(พ.6)-(หนังสือเสียง)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเสียงนี้

ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย! สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลาย จงยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมเถิด ปัจฉิมโอวาท


ผู้บรรยาย
ชนัณภัสร์ สุภัคศิริผล
หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์มติชน
ประเภท
AUDIO
ราคาหน้าปก
115 THB
ISBN
978-974-02-0414-5
จำนวนบท
22
วันที่เปิดขาย
26 April 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai