ลอยกระทงสี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (หนังสือเสียง)

สุวนันท์ ผิวนวล

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ลอยกระทงสี-อ.โพธาราม-จ.ราชบุรี-(หนังสือเสียง)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเสียงนี้

ประเพณีลอยกระทง แต่ละที่ย่อมมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน เช่นเดียวกับชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญ เป็นประเพณีพื้นบ้านที่งดงาม และปรากฏเฉพาะในลุ่มน้ำแม่กลองย่านคนมอญเขตอำเภอบ้านโป่ง-อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เท่านั้น งานลอยกระทงสี ที่วัดไทรอารีรักษ์จัดขึ้นทุกปีของเทศกาลกลอยกระทง ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายมอญ หนังสือเสียงเล่มนี้ ได้บอกเล่าถึงที่มาของการทำกระทงสี และความเป็นมาของประเพณีงานลอยกระทงของที่นี่ ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก หากท่านได้ฟังเรื่องราวเชื่อว่าต้องหาโอกาสมาเที่ยวงานลอยกระทงของที่นี่เป็นแน่แท้


ผู้บรรยาย
ศรุตา
หมวดหมู่
ท่องเที่ยว / ไทย
สำนักพิมพ์
ebook4u
ประเภท
AUDIO
ราคาหน้าปก
-1 THB
ISBN
N/A
จำนวนบท
2
วันที่เปิดขาย
29 September 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai