concept physics เล่ม 5 ชั้น ม.6 ปรับปรุงใหม่ 26 ต.ค. 64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ สุภาพ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

concept-physics-เล่ม-5-ชั้น-ม.6--ปรับปรุงใหม่-26-ต.ค.-64-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

-เป็นหนังสือที่เน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือสอบเรียนต่อ เรียบเรียงโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ สุภาพ


หมวดหมู่
คู่มือการสอน
สำนักพิมพ์
สุชาติ สุภาพ
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
197 หน้า
วันที่เปิดขาย
26 October 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai