นโยบายสาธารณะ

รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

นโยบายสาธารณะ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"“นโยบายสาธารณะ” เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการกำหนด ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ ทำให้ รัฐบาลของทุกประเทศในโลกต้องสนใจที่จะกำหนดนโยบายที่ดี และ ให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข ความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้กับ ประชาชนและความเจริญมั่งคั่งให้แก่ประเทศ นโยบายสาธารณะ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลว ของการบริหารประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง"


หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
Expernet
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿300
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
341 หน้า
วันที่เปิดขาย
02 June 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai