สี่กษัตริยาแห่งปาตานี

ชาดา นนทวัฒน์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

สี่กษัตริยาแห่งปาตานี-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"“ปัตตานี” ถูกกล่าวถึงในฐานะของการเมืองหรืออาณาจักรศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอุษาคเนย์ และเป็นช่วงตอนที่รัฐอันรุ่งเรืองปกครองโดยกษัตริย์หรือสุลต่านที่เป็นสตรีกินเวลาตั้งแต่ราชินีฮีเยาขึ้นสู้อำนาจเมื่อ พ.ศ.๒๑๒๗จนถึงวันสุดท้ายของการปกครองของราชินีกูนิง กษัตริยาพระองค์ที่๔ ของปัตตานีใน พ.ศ.๒๑๙๔"


หมวดหมู่
ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์
บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿170
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
228 หน้า
วันที่เปิดขาย
20 March 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai