เท่าทันจิตก็เท่าทันทุกข์

ผู้ไม่หลงทางแล้ว

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

เท่าทันจิตก็เท่าทันทุกข์-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือ "เท่าทันจิตก็เท่าทันทุกข์" นี้คือคู่มือที่จะช่วยให้เราเข้าใจลักษณะการดำเนินไปในแต่ละขณะๆของจิตเราได้ง่ายและชัดเจนขึ้น ซึ่งเมื่อเราสามารถเข้าใจในขบวนการทางจิต(สายปฏิจจสมุปบาท)นี้ได้แล้ว เราก็จะสามารถฝึกฝนที่จะเท่าทันจิตของเรา และควบคุมมันให้ดำเนินไปในแนวทางที่จะช่วยทำให้เราพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหลายได้


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
Patidja.555
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
77 หน้า
วันที่เปิดขาย
28 July 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai