เคล็ดถือศีลกินเจ กินมังสวิรัติ

ธรรมทาน พุทธธรรม

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

เคล็ดถือศีลกินเจ-กินมังสวิรัติ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

อาหารเจและอาหารมังสวิรัติเป็นอาหารที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด ผู้ที่รับประทานอาหารเจจะไม่ทานเนื้ออย่างเด็ดขาดในช่วงเทศกาลและผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิดได้แก่ หอม กระเทียม กุยช่าย หลักเกี๋ยและเฮงกื๋อ (บางแห่งถือก็รวมผักชีไว้) ส่วนอาหารมังสวิรัติสามารถถือปฏิบัติได้ตลอดไม่มีข้อกำหนด และสามารถทานไข่และนมได้ ทั้งนี้โดยถือว่าไข่ที่บริโภคนั้นยังไม่ใช่สัตว์ที่จะกลายเป็นตัว ดังนั้น การถือกินผัก กินเจและอาหารมังสวิรัติ หากไม่นับถึงเรื่องความสำคัญในทางพิธีกรรมและทางความเชื่อของศาสนาต่างๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอุบายที่ดีที่จะให้ร่างกายของเราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดจากพิษตกค้างที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ เรื่องนี้ยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ว่า หากรับประทานอาหารที่เป็นอาหารเจหรืออาหารที่มีแต่ผักเพียงอย่างเดียวนั้นจะเป็นโรคขาดสารอาหารหรือไม่ เพราะโดยทางการแพทย์ ระบุว่า ไม่ว่าจะเป็นคนที่รับประทานเนื้อสัตว์หรือคนที่กินเจหรือมังสวิรัติก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคขาดสารอาหารได้เท่าเทียมกัน หากรับประทานอาหารไม่ถูกวิธี ซึ่งในแง่มุมนี้แสดงให้เห็นว่าโรคขาดสารอาหารไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกินเนื้อหรือกินผัก แต่ขึ้นอยู่กับนิสัยที่กินแบบตามใจโดยถือเอาความอร่อยลิ้นของตนเองเป็นที่ตั้ง อย่างไรก็ตามในหลักคำสอนของพระอริยะสงฆ์หลายท่าน อาทิ ท่านพุทธทาส อินทปัญโญ ซึ่งได้แสดงธรรม เกี่ยวกับการไม่รับประทานเนื้อสัตว์เอาไว้หลายแง่หลายมุม รวมทั้งทัศนะคติจากผู้ที่ถือปฎิบัติอีกหลายท่าน


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
chpinit2499@gmail.com
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
108 หน้า
วันที่เปิดขาย
17 August 2018
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai