ชาดก 500 ชาติเล่ม 4

คีตะธารา

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ชาดก-500-ชาติเล่ม-4-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ในหนังสือเล่มนี้ พี่ได้รวบรวมชาดกมาใส่ไว้ 13 ชาดกนะคะ ล้วนแต่เป็นเรื่องราวพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งส้ิน พระองค์ทรงประทานแก่พระสาวก เพื่อเป็นอุทาหรณ์ เป็นการอบรมธรรมด้วย ในชาดกเล่มนี้ พี่ได้หยิบยกเอา เรื่องราวที่มีบทสนทนามาไว้ด้วยเพื่อให้อ่านง่ายขึ้น


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
คีตะธารา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
Free
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
31 December 2012
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai