รายงานการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านบูรณาการศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพ

สมชาย โพธิ์ศรี

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

รายงานการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน--ด้านบูรณาการศีลธรรม-คุณธรรม-จริยธรรมของโรงเรียนในฝัน-สังกัดสำนักงานเขตพ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ชื่อเรื่อง รายงานการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านบูรณาการ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผู้วิจัย นายสมชาย โพธิ์ศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556-2557 ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2558 บทคัดย่อ การดำเนินการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านบูรณาการ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5โรงเรียนที่รับการประเมินในครั้งนี้ จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม โรงเรียนบ้านกุดธาตุโรงเรียนบ้านป่ากล้วย โรงเรียนบ้านหว้า โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง และโรงเรียนชุมชนหนองเรือ การนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์ เพื่อนิเทศการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนด้านการพัฒนานักเรียนทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันประเมิน เพื่อตัดสินคุณภาพโรงเรียนตามเป้าหมายและตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้


หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
สมชาย โพธิ์ศรี
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
204 หน้า
วันที่เปิดขาย
12 May 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai