Memartabatkan Kompetensi Teknologi untuk Kecemerlangan Keguruan Abad Ke-21

Fong Soon Fook

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

Memartabatkan-Kompetensi-Teknologi-untuk-Kecemerlangan-Keguruan-Abad-Ke-21-หน้าปก-ookbee Download app

About this book

Perkakasan teknologi disediakan. Jalur lebar Internet disambungkan. Komputer riba, projektor LCD dan perisian kursus multimedia interaktif telah dibekalkan. Melalui angkatan para guru yang telah disiapkan dengan prasarana dan senjata teknologi, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) menaruh harapan tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan di kalangan pelajar. Para guru dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan suatu persekitaran pengajaran dan aktiviti pembelajaran yang interaktif dan menakjubkan sebagai suatu juadah pendidikan untuk melibat serta merangsangkan para pelajar di dalam dan di luar bilik darjah. Selain kompetensi asas teknologi, apakah kompetensi-kompetensi lain yang perlu dikuasai oleh guru supaya mereka mampu merealisasikan pembelajaran-bermakna di samping memupuk kemahiran abad ke-21 di kalangan pelajar? Bersandarkan metafora bahawa seorang pemandu kenderaan mesti dilatih dan diuji tentang peraturan trafik sebelum mereka dibenarkan memandu di jalan raya dengan yakin dan selamat, maka begitu jugalah dengan lalu lintas di lebuh raya internet. Guru yang cuma menguasai kemahiran teknologi asas tidak menjamin keberkesanan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru mesti juga mempunyai keyakinan dan kefahaman pelbagai kompetensi supaya dapat membantu pelajar mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bijak di samping melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Bagi memastikan keberkesanan penggunaan teknologi pendidikan, KPM telah melaksanakan pelbagai latihan dalam perkhidmatan tentang cara mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Latihan juga diberikan bagi mendedahkan guru dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memilih dan menggunakan teknologi yang bersesuaian merentas kurikulum.


Category
Education Guides
Publisher
Penerbitan Universiti Sains Malaysia
Type
EPUB
Print price
RM10
ISBN
N/A
Digital page
0 page
Publish date
20 June 2016
Country
Malaysia
Language
N/A