เลือกแพ็กเกจ และราคาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

อ่าน-ฟัง ไม่อั้น กว่า 30,000 ฉบับ มีครบทั้งหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียง ทั้งฉบับใหม่และย้อนหลัง ใหม่ล่าสุดนิทานภาพจากดิสนีย์ ให้คุณได้อ่าน "ไม่อั้น" แบบสุดคุ้ม

ดูรายชื่อหนังสือ

แพ็กเกจทั้งหมด

Single Package

แพ็กเกจเดียว เน้นตามความชอบ

Bundle Package

แพ็กเกจรวม อ่านแบบคุ้มค่า

รายเดือน รายปี

Basic + disney label

Package

$8.99

$89.99

ประหยัดไป $17.89

Premium + disney label

Package

$10.99

$109.99

ประหยัดไป $21.89

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โปรโมชั่นใดๆ รายการหนังสือ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ในระบบ และราคาค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ

นิตยสาร หนังสือ
พิมพ์
หนังสือ นิทานดิสนีย์

Basic
Package

icon compare icon compare icon compare icon compare

Premium
Package

icon compare icon compare icon compare icon compare

Disney
Package

icon compare icon compare icon compare icon compare

Basic + Disney Package

icon compare icon compare icon compare icon compare

Premium + Disney Package

icon compare icon compare icon compare icon compare
icon compare

อ่านได้

icon compare

อ่านไม่ได้

icon compare

สามารถเพิ่มได้

Basic Package

เน้นอ่านนิตยสาร ได้ทุกฉบับ สามารถเพิ่มนิทานดิสนีย์ได้

Premium Package

อ่านนิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / หนังสือ และหนังสือเสียง สามารถเพิ่มนิทานดิสนีย์ได้

Disney Package

นิทานภาพวอลล์ดิสนีย์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 100 เรื่อง

Basic + Disney Package

เน้นอ่านนิตยสาร ได้ทุกฉบับ และนิทานดิสนีย์

Premium + Disney Package

อ่านได้ทุกอย่างในแอป นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ หนังสือเสียง และนิทานดิสนีย์