เลือกแพ็กเกจ และราคาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

อ่าน-ฟัง ไม่อั้น กว่า 30,000 ฉบับ มีครบทั้งหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือเสียง ทั้งฉบับใหม่และย้อนหลัง ให้คุณได้อ่าน "ไม่อั้น" แบบสุดคุ้ม

ดูรายชื่อหนังสือ

แพ็กเกจทั้งหมด

Single Package

แพ็กเกจเดียว เน้นตามความชอบ

รายเดือน รายปี

Buffet Basic

แพ็กเกจ

$6.99cart

$69.99cart

ประหยัดไป $13.89

Buffet Premium

แพ็กเกจ

$9.99cart

$99.99cart

ประหยัดไป $-99.99

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โปรโมชั่นใดๆ รายการหนังสือ/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ในระบบ และราคาค่าบริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางเปรียบเทียบแพ็กเกจ

นิตยสาร หนังสือ
พิมพ์
หนังสือ

Buffet Basic
แพ็กเกจ

icon compare icon compare icon compare

Buffet Premium
แพ็กเกจ

icon compare icon compare icon compare
icon compare

อ่านได้

icon compare

อ่านไม่ได้

Buffet Basic แพ็กเกจ

เน้นอ่านนิตยสาร ได้ทุกฉบับ

Buffet Premium แพ็กเกจ

อ่านนิตยสาร / หนังสือพิมพ์ / หนังสือ และหนังสือเสียง