พุทธพลิกโลก ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ

100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

พุทธพลิกโลก-ธรรมวิชัยจากแดนพุทธภูมิ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

โอวาทธรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระพูทธเจ้า คือทรงชนะพระหฤทัยของพระองค์แล้วด้วยพระบารมีคือความดี ที่ทรงสร้างมาจนบริบูรณ์ ใครมีเรื่องที่จะต้องพจญ ใจก็ไห้ระลึกถึงพระพุทะเจ้า ผู้ทรงพิชิตมารดังกล่าวนี้เถิด จะสามารถชนะใจตนเอง และจะเอาชนะเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ แต่ขอให้ระลึกถึงด้วยความตั้งใจจริงจนเกิดความสงบ แล้วจักเห็นหนทางชนะขึ้นเองอย่างน่าอัศจรรย์


หมวดหมู่
แนะแนวการศึกษา
สำนักพิมพ์
บริษัท กลอรี่แอนด์พาวเวอร์ จำกัด
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
406 หน้า
วันที่เปิดขาย
19 January 2016
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai