ประกาศหยุดการซื้อขาย Buffet Basic Package และ Buffet Premium ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบ

โดยประกาศนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ใช้งานที่ทำการสมัคร Buffet Package แบบรายเดือนและรายปี ท่านยังสามารถใช้งานอ่าน หนังสือ นิตยสาร หนังสือเสียง ที่ร่วมในรายการ Buffet ได้ตามปกติจนครบกำหนดอายุการใช้งาน

อุ๊คบี-บุฟเฟต์-โลโก้-คุ้ม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


คำถาม หากซื้อ Buffet Package รายเดือนหรือรายปีเอาไว้แล้ว จะยังสามารถอ่านต่อได้หรือไม่

คำตอบ ผู้ใช้งานยังสามารถอ่านหนังสือ นิตยสาร หนังสือเสียง ที่ร่วมในรายการ Buffet ได้ตามปกติ จนกว่าจะหมดอายุสมาชิก

คำถาม สามารถฟังหนังสือเสียงที่รวมอยู่ในบุฟเฟต์ต่อได้หรือไม่

คำตอบ ในกรณี Buffet Premium Package ผู้ใช้งานสามารถฟังหนังสือเสียงที่เข้าร่วมบุฟเฟต์ต่อไปได้ จนกว่าจะหมดอายุสมาชิก

คำถาม สามารถอ่านหนังสือหรือนิตยสารที่ร่วมในรายการ Buffetได้ถึงเมื่อไหร่

คำตอบ จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ผู้ใช้งานได้ทำการสมัครหรือต่ออายุสมาชิกไว้ โดยสามารถตรวจสอบวันใช้งานคงเหลือของท่านได้ผ่านทางเว็บไซต์และ Application ตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบผ่าน Application Ookbee ให้ทำการเปิด Application Ookbee แตะที่ 3 ขีดด้านซ้ายมือ >> เลือกแถบเมนู Buffet >> เลือก Package ของฉัน ระบบจะแสดงจำนวนวันใช้งานคงเหลือเป็นจำนวนวัน และวันที่ที่สามารถใช้งานได้เป็นวันสุดท้าย
2.ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบวันใช้งานคงเหลือ ได้ที่ https://buffet.ookbee.com โดยกดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี/E-mail Account ที่เป็นสมาชิก คลิก >> ที่ Profile (ชื่อของผู้ใช้งาน) คลิก เครื่องหมาย drop down หลังชื่อ >> คลิก ‘แพ็คเกจของฉัน’ ระบบจะแสดงจำนวนวันใช้งานคงเหลือ และแสดงวันที่ที่สามารถใช้งานได้เป็นวันสุดท้าย

คำถาม เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว สามารถต่ออายุได้หรือไม่

คำตอบ จะยังไม่สามารถต่ออายุการใช้งานแบบ Buffet ได้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

คำถาม E-Book ยังสามารถซื้อได้ตามปกติหรือไม่

คำตอบ E-Book ที่วางขายหน้าเว็บ ยังสามารถซื้อขายได้ตามปกติ

คำถาม สามารถแลก honeypoint ที่สะสมเอาไว้ต่อไปได้หรือไม่

คำตอบ ผู้ที่มีคะแนนคงเหลือสามารถแลกของรางวัลได้จนกว่าสินค้าจะหมด แต่ไม่สามารถสะสมคะแนนเพิ่มเติมได้ วิธีตรวจสอบ คะแนนสะสม Honey Point สามารถตรวจสอบคะแนนของท่าน บนเว็บไซต์ได้ที่ https://buffet.ookbee.com โดยกดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี/E-mail Account ที่เป็นสมาชิก คลิก >> คะแนนสะสม คลิก >>แลกรับ ของรางวัลที่ต้องการ >> กรอกข้อมูลส่วนตัว ของรางวัลจะจัดส่งภายใน 30 วันทำการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถาม นักเขียนยังสามารถวางสินค้าใน Buffet ต่อไปได้หรือไม่

คำตอบ นักเขียนและสำนักพิมพ์ยังวางสินค้าใน Buffet Service ได้ตามปกติ

คำถาม จะกลับมาเปิดขาย Buffet อีกครั้งหรือไม่

คำตอบ การหยุดขาย Buffet Service นั้นเป็นการหยุดให้บริการด้านการซื้อขายชั่วคราว และทางเราจะมีประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหากมีการเปลี่ยนแปลง


Ookbee ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ที่ member@ookbee.com ค่ะ