หนังสือคู่มือฟิสิกส์ ม.4-6 แสงและการเห็น

รัชกฤช ภูวราพิทักษ์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

หนังสือคู่มือฟิสิกส์-ม.4-6-แสงและการเห็น-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรื่อง แสงและการเห็น เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้น ตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยได้สรุปสาระสำคัญของ แต่ละเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถใช้ประเมินความรู้ความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดี เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 1. การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา 2. สมบัติของแสง 2.1 สมบัติที่ 1 ของแสง : การสะท้อน (Reflection) 2.1.1 การสะท้อนแสงของกระจกเงาราบ 2.1.2 การสะท้อนแสงของกระจกเงาผิวโค้ง 2.1.3 สรุปภาพการสะท้อนผ่านกระจกเว้าและนูน 2.2 สมบัติที่ 2 ของแสง : การหักเห (Refraction) 2.2.1 การหักเหของแสงผ่านเลนส์นูนและเลนส์เว้า 2.2.2 การคำนวณเรื่องกระจกและเลนส์ 3. แพรัลแลกซ์ (Parallax) 4. การเกิดภาพที่เดียวกับวัตถุ 5. กราฟเรื่องกระจกและเลนส์ 6. การคำนวณเรื่องการหักเหของแสง 7. มุมวิกฤต (Critical angle) และการสะท้อนกลับหมด 8. การหาลึกจริง , ลึกปรากฏ , ระยะร่น 9. การหาลึกปรากฏ เมื่อเป็นการมองเฉียง 10. ทัศนอุปกรณ์ 11. ความรู้เพิ่มเติม 12. การกระจายแสง 13. ตาและการมองเห็น 14. ความผิดปกติของตา 15. แสงสีและสารสี 16. ความสว่างของแสง


หมวดหมู่
คู่มือการสอน
สำนักพิมพ์
Bell and Bomb Maths and Physics Tutor
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
64 หน้า
วันที่เปิดขาย
03 November 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai