การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนา

สัจจา จันทรวิเชียร

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนา-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การศึกษาเรื่อง “กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา” มีหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนในมิติและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนในลักษณะ 1) แนวคิดและความหมาย 2) แนวคิดใหม่ในการศึกษาชุมชน 3) มิติ / ประเด็นของการศึกษาชุมชน 4) เทคนิคการศึกษาชุมชน 5) วิธีการและกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและ 6) เงื่อนไขและขอบเขตการประยุกต์ใช้ ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับชุมชนในหัวข้อดังกล่าว ผู้ศึกษา หรือนักพัฒนาพึงระลึกอยู่เสมอว่า ชุมชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย มีความเป็นพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การที่จะศึกษา วิเคราะห์จะต้องมีมุมมองหรือมิติ เงื่อนไขและสถานการณ์ ในการศึกษาวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทัน มิฉะนั้นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน อาจจะไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับการศึกษาและนาไปใช้


หมวดหมู่
สังคม
สำนักพิมพ์
Sutja Chantarawichian
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿145
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
138 หน้า
วันที่เปิดขาย
09 May 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai