ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนนาฏศิลป์ไทยพื้นฐานให้แก่ชาวต่างชาติ : English for Instructing Foreign Learners in Basic Thai Dance

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนนาฏศิลป์ไทยพื้นฐานให้แก่ชาวต่างชาติ-:-English-for-Instructing-Foreign-Learners-in-Basic-Thai-Dance-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

เหมาะสำหรับ ครูนาฏศิลป์ บุคลากรทางด้านศิลปะการแสดง นักเรียน หรือ ผู้ที่สนใจ ด้านการอธิบายนาฏศิลป์พื้นฐาน โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในเล่มประกอบไปด้วยภาพนิ่ง และ QR Code สำหรับสแกนเพื่อรับชมการสาธิตแบบคลื่อนไหว ประกอบการอธิบายเป็นภาษาอังกฤษด้วยเจ้าของภาษา -การอธิบายภาษาท่าทาง และนาฏยศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ -คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกอวัยวะในการรำ -คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกเครื่องแต่งกาย พระ นาง ยักษ์ ลิง -หลักไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ ในการอธิบายนาฏศิลป์ไทยเป็นภาษาอังกฤษ


หมวดหมู่
คู่มือการสอน
สำนักพิมพ์
วัชรพงษ์ สูงปานเขา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿500
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
180 หน้า
วันที่เปิดขาย
07 November 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai