เที่ยวเมืองละโว้ชมเมืองพระนารายณ์

มิกกิ จุพาลักษณ์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

เที่ยวเมืองละโว้ชมเมืองพระนารายณ์-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

“แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” ประโยคบรรทัดลงท้ายของคำขวัญประจำจังหวัดลพบุรี บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้เป็นอย่างดี ซึ่งครั้งหนึ่งจังหวัดลพบุรีเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่ 2 ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองละโว้” ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองละโว้นั้นหลายด้าน โดยเฉพาะการค้าขายกับนานาประเทศ ทำให้ในปัจจุบันนี้ลพบุรีเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังหลงเหลือโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ชวนหลงใหลจนต้องเดินทางมาดูให้เห็นกับตา สถานที่อันดับแรก ๆ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลพบุรีนั้น นั่นคือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ซึ่งเป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านเสด็จประทับและสวรรคตที่พระราชวังแห่งนี้


หมวดหมู่
ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์
ebook4u
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
10 หน้า
วันที่เปิดขาย
13 September 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai