โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย

ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงานด้วยการสืบเสาะพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้สนใจนำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อาทิเช่น -นิยามและแนวคิดในการทำโครงงาน -การกำหนดหัวข้อและคำถามในโครงงานด้วยการเรียนรู้แบบบันไดเวียน -การจัดการเรียนรู้และการทำโครงงานแบบสืบเสาะ -การพัฒนาทักษะการะบวนการทางวิทยาศาสตร์ -การประเมินการเรียนรู้ของเด็กในการเรียนรู้โครงงาน


หมวดหมู่
การ์ตูนความรู้
สำนักพิมพ์
Nanmee Books
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
151 หน้า
วันที่เปิดขาย
27 March 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai