อัศจรรย์แห่งทีนี่เดี๋ยวนี้

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

อัศจรรย์แห่งทีนี่เดี๋ยวนี้-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความของ อาจารย์ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน ที่ได้เขียนลงในคอลัมน์ The Power of Here and Now ในนิตยสารซีเคร็ต ซึ่งตีพิมพ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงธันวาคม 2553 บทความต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้เป็นองค์รวมในความหลากหลาย และจะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการแสวงหาตัวจริงของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับการหาความสุขที่แท้จริงอันเป็นผลจากการได้ออกจากคุก ชีวิต พบอิสรภาพอย่างแท้จริง ผู้อ่านสามารถสัมผัสกับความอัศจรรย์แห่งที่นี่ เดี๋ยวนี้ (The miracle of here and now) ได้ในทุกขณะแห่งการดำเนินชีวิต ผ่านการฝึกปฏิบัติตามวิถีแห่งสติปัฏฐานสี่(วิปัสสนา)หรือที่อาจารย์ศุภวรรณเรียกด้วยภาษาสมัยใหม่ว่า "การพาตัวใจกลับบ้าน" เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เริ่มก้าวย่างแรกในการพาตนเองไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตได้ในที่สุด


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
Freemind Publishing
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿185
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
31 March 2012
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai