การโปรแกรมมิ่งบอร์ด Arduino ด้วยภาษา C#, .NET Framework และ Sketch (Arduino IDE)

Wits Mhorarsii

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

การโปรแกรมมิ่งบอร์ด-Arduino-ด้วยภาษา-C#,-.NET-Framework-และ-Sketch-(Arduino-IDE)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอการฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมสำหรับควบคุมบอร์ด Arduino แบบพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม visual Studio: C#, .NET Framework บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Windows Forms, Terminal Console Applicatiion และ Universal Windows Platform: UWP เป็นต้น ควบคู่กับการเขียนโค้ดคำสั่งด้วย Arduino IDE (Sketch) ขั้นตอนวิธีการพัฒนาโปรแกรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้และสนับสนุนการทำงานทั้ง 2 แบบ คือ Stand-alone และ Client-Server โดยได้แสดงวิธีการเขียนโค้ดแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทั้งหมดจำนวน 4 บท


หมวดหมู่
Software
สำนักพิมพ์
Prämptərs
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
214 หน้า
วันที่เปิดขาย
19 June 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai