ตำรามะเร็งต่อมลูกหมาก

ผศ.นพ.ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ตำรามะเร็งต่อมลูกหมาก-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

จากสถิติของมะเร็งทั่วโลกพบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับ 2 ในผู้ชาย และพบได้เป็นอันดับ 4 ของมะเร็งทั้งหมด ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991 ที่มีการค้นพบการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตรวจค่า PSA (Prostate Specific Antigen) โลกก็สามารถสืบค้นผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกที่สามารถรักษาให้หายขาดได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตหรือเกิดทุพพลภาพจากโรคมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง ส่วนในประเทศไทยก็มีอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยมีการตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดที่มีความเจริญและตามหัวเมืองขนาดใหญ่ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใดๆเลยที่บ่งชี้ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก อาการแสดงจากมะเร็งต่อมลูกหมากลุกลามเฉพาะที่เช่น ปัสสาวะเป็นเลือด, ปัสสาวะไม่ออก, ไตวาย และอาการอื่นๆจะปรากฎเมื่อมะเร็งได้เกิดการลุกลามมากขึ้นแล้ว ในผู้ป่วยบางรายมาปรากฏอาการเมื่อมะเร็งมีการแพร่กระจายไปที่กระดูกแล้วซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยเหล่านี้จะมาด้วยอาการปวดกระดูกหรือมีกระดูกหักโดยไม่ทราบสาเหตุ การตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากให้เจอตั้งแต่ในระยะแรกที่สามารถรักษาให้หายขาดได้จึงมีความสำคัญต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย องค์ความรู้เรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทยยังมีจำกัด ประกอบกับยังไม่มีหนังสือหรือตำราที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นภาษาไทย ผู้นิพนธ์จึงได้จัดทำตำรามะเร็งต่อมลูกหมากนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิต-นักศึกษาแพทย์อ่านประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ รวมไปถึงแพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านชั้นต่อยอด, ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ, บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปผู้สนใจได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในปัจจุบันองค์ความรู้ในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการรักษาวิธีใหม่และยาตัวใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ตำรามะเร็งต่อมลูกหมากเล่มนี้ได้ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ ธรรมชาติของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก, กลไกการเกิดโรค, พยาธิวิทยาของโรค, ระบาดวิทยาของโรค, การตรวจคัดกรอง, การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ทันสมัยทัดเทียมกับองค์ความรู้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกอ้างอิงประสบการณ์และงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทยของผู้นิพนธ์ ผศ.นพ.ศรายุทธ วิริยะศิริพงศ์ หน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


หมวดหมู่
สุขภาพ
สำนักพิมพ์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿380
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
203 หน้า
วันที่เปิดขาย
10 October 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai