พระธาตุคู่ ดอยกองมู เมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สุวนันท์ ผิวนวล

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

พระธาตุคู่-ดอยกองมู-เมืองสามหมอก--จังหวัดแม่ฮ่องสอน-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย มีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ ด้านการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอนเต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น ปางอุ๋ง ปาย ดอยแม่อูคอ ดอยเมี่ยง นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจได้แก่พระธาตุดอยกองมู ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นปูชนียสถาน คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญมาแต่โบราณ


หมวดหมู่
ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์
ebook4u
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
10 หน้า
วันที่เปิดขาย
25 September 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai