แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ แคลคูลัสเบื้องต้น

สุกัลยา นิลกระยา และ สุทธินี ดอกพุฒ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์-แคลคูลัสเบื้องต้น-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องแคลคูลัสเบื้องต้น ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ ลิมิตของฟังก์ชัน, ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน, อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชัน, อนุพันธ์ของฟังก์ชัน, อนุพันธ์อันดับสูง, อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์, อินทิกรัลไม่จำกัดเขต, อินทิกรัลจำกัดเขต


หมวดหมู่
คู่มือการสอน
สำนักพิมพ์
สุกัลยา นิลกระยา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
133 หน้า
วันที่เปิดขาย
07 January 2022
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai