คริสตัล สื่อรักมหัศจรรย์: ต้องเรียนรู้ที่จะแพ้จึงจะรู้ว่าชนะอย่างไร

ฮันนี่ยิว

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

คริสตัล-สื่อรักมหัศจรรย์:-ต้องเรียนรู้ที่จะแพ้จึงจะรู้ว่าชนะอย่างไร-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

วรรณกรรมเรื่อง “คริสตัล สื่อรักมหัศจรรย์” เป็นหนึ่งใน วรรณกรรมอาเซียนที่สำนักพิมพ์คงวุฒิคุณากรภูมิใจนำเสนอเพื่อ ให้ผู้อ่านได้มีมุมมองและความเข้าใจบ้างเกี่ยวกับสิงคโปร์ ประเทศ เพื่อนบ้านในอาเซียนของเรา โดยได้แทรกข้อมูลนี้ไว้ในกรอบ วรรณกรรมเรื่องนีมี้แก่นเรื่องทางด้านความรักและความใฝ่ ฝันของ วัยรุ่นในวัยเรียน รวมไปถึงเป้ าหมายของการต่อสู้ทางด้านการกีฬา อันมีหลักของการรู้แพ้ชนะเป็นสำคัญ จริงอยู่ที่ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่านิยามความรักของ วัยรุ่นมักจะไม่ค่อยมั่นคงและจีรังนัก เพราะอยู่ในวัยที่เพิ่งเริ่มต้น ของชีวิต และค่อนข้างอ่อนไหวต่ออารมณ์ แต่ทว่าหากมองให้ลึกซึง้ แล้ว จะพบว่าความรักในวัยนัน้ เป็นบ่อเกิดของกำลังใจและความ เสียสละอันยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่มีความรักได้อย่างมหาศาล ขอเชิญท่านผู้อ่านเพลิดเพลินกับแง่มุมความรักที่ผู้เขียน สะท้อนออกมาได้อย่างน่าอ่านจนเมื่อได้อ่านแล้วจะพบว่าวางไม่ ลงจริงๆ


หมวดหมู่
โรแมนติก
สำนักพิมพ์
kphbook
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
193 หน้า
วันที่เปิดขาย
02 October 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai