แหล่งพลังงานทดแทน

ฐกฤต ปานขลิบ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

แหล่งพลังงานทดแทน-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ตำราแหล่งพลังงานทดแทนเล่มนี้ไดเรียบเรียงขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมการเรียน การสอนในวิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรมพลังงานของนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ โดยแนวทางในการศึกษาของแต่ละบท จะเริ่มจากการตั้งคำถาม การเรียนรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้


หมวดหมู่
วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์
ฐกฤต ปานขลิบ
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
256 หน้า
วันที่เปิดขาย
25 March 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai