สาวิตรี

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

สาวิตรี-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ท้าวอัศวบดี สวดมนต์สรรเสริญนางสาวิตรี ผู้เป็นพระมเหสีของพระพรหม อยู่ 18 ปี จนพระนางพอพระหฤทัยจึงพระราชทานพรให้ท้าวอัศวบดีมีบุตร ต่อมาพระมเหสีก็ประสูติพระราชธิดา พระราชทานนามว่าสาวิตรี ครั้นเมื่อทรงเจริญวัย ท้าวอัศวบดีจึงตรัสให้นางเลือกชายมาเป็นพระสวามี นางสาวิตรีทรงเลือกพระสัตยวานซึ่งเป็นเจ้าชายที่มีรูปงาม และทรงคุณธรรม แต่พระนารทพรหมฤษีกราบทูลทัดทาน เพราะพระสัตยวานจะมีพระชนมายุได้อีกเพียงปีเดียว นางสาวิตรียืนยันที่จะอภิเษกกับพระสัตยวาน หลังจากพระราชพิธีอภิเษก วันหนึ่งพระสัตยวานจะเสด็จป่าเพื่อหาอาหาร นางสาวิตรีจึงขอตามพระสวามีไปด้วย ขณะที่เก็บผลไม้อยู่นั้นก็ถึงกาลที่จะสิ้นพระชนม์ นางสาวิตรีก็เห็นพระยมซึ่งมารับวิญญาณของพระสัตยวานไป นางจึงติดตามพระยมไป นางทูลถามพระยมและกล่าวถ้อยคำอันเป็นคติให้พระยมฟัง เมื่อนางกล่าวถ้อยคำอันเป็นคติที่พระยมพอใจ นางก็จะได้รับอนุญาตให้ขอพรจากพระยมยกเว้นการขอชีวิตพระสัตยวาน ในที่สุด ด้วยความเฉลียวฉลาดและความเพียรพยายามของนาง พระยมจึงคืนชีวิตของพระสัตยวานให้แก่นาง


หมวดหมู่
วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์
บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿120
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
09 July 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai