พระราชพิธีสิบสองเดือน เล่ม 1

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

พระราชพิธีสิบสองเดือน-เล่ม-1-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชนิพนธ์ถึงประเพณีต่างๆ ของไทยทั้ง 12 เดือน ผู้อ่านจะได้ความรู้และเข้าใจประเพณีต่างๆ เป็นอย่างดี เพราะทรงพระราชนิพนธ์ไว้อย่างละเอียด ตั้งแต่ความเป็นมา เหตุผลที่ต้องจัดประเพณีแต่ละประเพณีในช่วงเดือนนั้นๆ รายละเอียดการเตรียมการ สิ่งของที่ต้องใช้ เป็นต้น และยังเห็นถึงสภาพสังคมของยุคสมัยพระองค์ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถศึกษากลวิธีการเขียนร้อยแก้วจากพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ด้วยเช่นกัน


หมวดหมู่
ไทย
สำนักพิมพ์
บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿230
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
30 June 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai