ศาสตร์พัฒนาจิตเชิงพุทธ

วลัย ชูธรรมธัช

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ศาสตร์พัฒนาจิตเชิงพุทธ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ศาสตร์พัฒนาจิตเชิงพุทธ ว่าด้วยเรื่องพัฒนาจิตให้เข้าถึงธรรมะด้วยหลัก ธรรมชาติ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ตามหลัก ปฏิจจสมุปบาท ที่เป็นคำสอนของพระพุทธองค์ในรูปแบบพุทธวัจจนะให้มนุษย์ค้นพบเหตุของทุกข์และการดับทุกข์ให้สิ้นไป สอดคล้องกับหลักการของบ NLP ( Neuro Linguistic progamming) เทคนิคในการจัดพฤติกรรมของสมองและจิตใต้สำนึกเพื่อพัฒนาตนเองให้เข้าถึงหลักการล้างทุกข์เพื่อสร้างสุข รวมถึงการพัฒนาสภาพจิตใจให้เข้าถึงการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งมวลอันเป็นเหตุให้มนุษย์เกิดความวุ่ยวายอยู่บนโลกนี้เพื่อให้มนุษย์ได้เข้าถึงนิพพาน.


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
กู๊ดบุ๊ค
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
161 หน้า
วันที่เปิดขาย
02 November 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai