15 เครื่องมือกับการบริหารองค์กร

ินิศมา ภุชคนิตย์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

15-เครื่องมือกับการบริหารองค์กร--หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็น ต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารควรยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญหลายประการ เช่น มีกลยุทธ์ในการบริหารงาน ใช้เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ให้ถูกและเหมาะสม การสร้างคนเก่งให้กับองค์กร รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมให้กับองค์กร เป็นต้น และหนังสือ “15 เครื่องมือกับการบริหารองค์กร” เล่มนี้มีคำตอบให้ท่าน บทเรียนที่ 1 Vision Mission and Objective บทเรียนที่ 2 กลยุทธ์องค์กร บทเรียนที่ 3 Value Chain and SIPOC Model บทเรียนที่ 4 ?? KPI and OKR ?? บทเรียนที่ 5 Competency บทเรียนที่ 6 IDP and IPA บทเรียนที่ 7 Risk management บทเรียนที่ 8 Risk Register บทเรียนที่ 9 Risk Control and Internal Audit บทเรียนที่ 10 RCA บทเรียนที่ 11 FMEA บทเรียนที่ 12 Tree Diagram and Project บทเรียนที่ 13 CQI บทเรียนที่ 14 Kaizen บทเรียนที่ 15 Lean


หมวดหมู่
คู่มือ
สำนักพิมพ์
อาจารย์กบนิศมา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
204 หน้า
วันที่เปิดขาย
11 April 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai