ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 4 (EPUB)

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว-เล่ม-4-(EPUB)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"ท่ามกลางสังคมอันหลากสี ที่มีการปะปนคลุกเคล้ากัน ของสีสันสดใสแห่ง ""ภาพมายาทางวัตถุ"" และสีที่หม่นหมองแห่ง ""ความทุกข์ทั้งปวง""...ยังคงมี ""สีขาว"" เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นสีแห่งคุณงามความดี ความพอดีพอเหมาะในทุกสรรพสิ่ง ดั่งที่ได้ปรากฏชัดอยู่ ในนิทานร่วมสมัยเล่มนี้ ด้วยเจตนารมณ์ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่มุ่งหวังให้ ""พลังสีขาว"" เกิดขึ้นได้จริงกับทุกๆ คน ซึ่งสามารถสร้างความสงบสุข ในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์... ดังเช่นที่เกิดขึ้นแล้ว กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสัตยาไสทุกคน ที่โรงเรียนสัตยาไสทุกเช้า หลังจากที่นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิเสร็จแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ ในการปลูกฝังคุณธรรมของที่นี่คือ การเล่านิทาน ซึ่งเล่าโดยตัวกระผมเอง นิทานที่เลือกสรรมาเล่านั้น ล้วนเป็นนิทานคุณธรรม ที่เคยมีคนเล่าต่อกันมา เป็นเวลาหลายร้อยปี กระผมได้นำนิทานเหล่านี้ มาเล่าให้นักเรียนฟัง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบ้าง ตามความเหมาะสม เพื่อให้นักเรียน ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แต่ในขณะเดียวกัน คุณธรรม และบทเรียน จากนิทานก็ได้หยั่งรากลึก ลงไปในจิตใจของเขาด้วย กระผมหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าท่านผู้อ่าน จะได้รับคุณประโยชน์ จากนิทานเหล่านี้ เช่นเดียวกัน และนำไปเล่าต่อ เพื่อช่วยให้ผู้ฟัง ได้ซึมซับคุณธรรม ซึ่งจะเป็นประต ูสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต ที่ดีงามต่อไป.."


หมวดหมู่
เด็กและเยาวชน
สำนักพิมพ์
Freemind Publishing
ประเภท
EPUB
ราคาหน้าปก
฿185
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
14 October 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai