พุทธธรรมาภิบาล

พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี อาสโภ)

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

พุทธธรรมาภิบาล-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

“พุทธธรรมาภิบาล” เป็นการไตร่ตรองคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลบนหลักปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางและพุทธปรัชญาผ่านการตีความเชิงปรัชญาของกาดาเมอร์ ทั้งนี้ในได้เสนอแนวคิดปรัชญาและหลักการต่าง ๆ ไว้เพื่อแสดงเหตุผล ข้อวิพากษ์ หลักธรรมประจำพุทธธรรมาภิบาลและการประยุกต์ในทางพระพุทธศาสนาไว้ด้วย


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิสเปส
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
250 หน้า
วันที่เปิดขาย
11 January 2022
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai