ความรู้และสันติภาพ

ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ความรู้และสันติภาพ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ความรู้และสันติภาพ นำเสนอแนวคิดถึงความสำคัญของความรู้ ปรัชญาความรู้ ผ่านปรัชญากระบวนทรรศน์ของปัญญา และการสร้างความรู้ผ่านระบบคิด เพื่อให้เข้าใจสถานภาพของความรู้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อแสดงแนวคิดที่สำคัญ ได้แก่ ความรู้คือคุณธรรม ความรู้คือพลัง และความรู้คืออำนาจ โดยสะท้อนเป้าหมายสำคัญของมนุษยชาติอันได้แก่ สันติภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นถึงผลลบของการแข่งขันกันสะสมข้อมูลความรู้ที่ไม่ได้ตอบสนองต่อการเป็นสังคมความรู้ที่แท้จริง และเสนอท่าทีของกระบวนทรรศน์หลังนวยุคต่อความรู้ และหลักปรัชญาสำหรับสังคมความรู้เพื่อที่จะพัฒนาสังคมที่สนับสนุนสันติภาพอย่างแท้จริง


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิสเปส
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
165 หน้า
วันที่เปิดขาย
11 January 2022
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai