เกมอักษรไขว้ ตอน คำต่างประเทศ

เปิดเป้

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

เกมอักษรไขว้-ตอน-คำต่างประเทศ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

เกม อักษรไขว้ ตอน คำต่างประเทศ เป็นเกมที่นำคำต่างประเทศที่ใช้ในประเทศไทย รวมรวบข้อมูล และแหล่งที่มาของคำ จัดในรูปแบบของ เกมอักษรไขว้ มีทั้งภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาองักฤษ ภาษาเขมร ภาษาจนี ภาษาชวา ภาษามาลายู โปรตเุกส ภาษาทมิฬ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเปอร์เซีย ภาษาอาหรับ ภาษาญี่ป่นุ ภาษามอญ และภาษาพม่า เหมาะสำหรับ นักเรียน ที่สนใจด้านภาษา ผู้สอน และบุคคลทั่วไป


หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
เปิดเป้
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
98 หน้า
วันที่เปิดขาย
20 February 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai