สอนคิดตามแนวทาง Thinking School

ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

สอนคิดตามแนวทาง-Thinking-School-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้ให้แนวคิดและการสอนคิดตามแนวทางของ King’s School ประเทศนิวซีแลนด์ ที่โรงเรียน อบจ.เชียงราย นำมาใช้ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง “การสอนคิด” และเป็นต้นแบบการสอนคิดให้กับโรงเรียนอีกหลายแห่ง เหมาะสำหรับครูผู้สอนและนักการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยให้แนวคิดว่าทำไมต้องสอนคิด และกระบวนการสอนคิดเริ่มต้นอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง แนะนำหลักการและวิธีใช้เครื่องมือสอนคิด 10 ประเภท เช่น OPV PMI Raning เป็นต้น รวมทั้งแนะนำวิธีสอนเด็กให้รู้จักคิดแก้ปัญหาเป็นและคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีวิธีเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมกับตัวอย่างประกอบ 


หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
Nanmee Books
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
147 หน้า
วันที่เปิดขาย
02 April 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai