พระบรมราโชวาทรัชกาลที่5

รัชกาลที่5

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

พระบรมราโชวาทรัชกาลที่5-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรก เป็นพระบรมราโชวาทที่มีพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ขณะประทับศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ โดยพระองค์ทรงแสดงความห่วงใยต่อพระราชโอรส ซึ่งจะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อไป โดยมีเนื้อหาว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจึงต้องมีการสางพระองค์ให้เหมาะสมกับฐานะยุวกษัตริย์ ส่วนภาคที่สอง เป็นพระราโชวาทที่พระราชทานแก่เจ้าพระยาลูกยาเธอ 4 พระองค์ เนื่องในโอกาสเสด็จออกไปศึกษาวิชาการ ณ ต่างประเทศ เป็นพระบรมราโชวาทที่ทรงอบรมในด้านต่างๆ เช่น การใช้จ่ายพระราชทรัพย์ การวางพระองค์ในต่างแดน และแนวทางการศึกษา


หมวดหมู่
ไทย
สำนักพิมพ์
บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿65
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
07 July 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai