แบบฝึกเขียนอ่านภาษาเกาหลีเบื้องต้น

สิรินาถ ศิริรัตน์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

แบบฝึกเขียนอ่านภาษาเกาหลีเบื้องต้น-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

พยัญชนะพื้นฐาน 14 ตัว สระพื้นฐาน 10 ตัว การวางอักษรเกาหลี วิธีเขียนอักษรเกาหลี การเขียนคำหรือพยางค์ของภาษาเกาหลี โครงสร้างคำหรือพยางค์ในภาษาเกาหลี เสียงสระ พยัญชนะและสระ การเทียบเสียงพยัญชนะ การอ่านแบบโยงเสียง พยัญชนะท้าย 2 ตัว คำหรือพยางค์ + เสียงสระ ประโยคสนทนาพื้นฐาน คำทับศัพท์ อภิธานศัพท์ เฉลยคำตอบ


หมวดหมู่
ต่างประเทศ
สำนักพิมพ์
kphbook
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
109 หน้า
วันที่เปิดขาย
02 October 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai