หนึ่งความคิดพิชิตฝัน เล่ม 3

bluesea.sk,ทศม วงศ์ช่วย

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

หนึ่งความคิดพิชิตฝัน-เล่ม-3-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี้เป็นการจดบันทึกความคิดในทุกเช้าของทุกวันโดยนำเอาความคิดมาปรับใช้กับตัวเองเมื่อได้ผลที่ดีกับตัวเองจึงเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อส่งต่อข้อคิด แง่มุมชีวิต ประสบการณ์ตรงสู่ผู้อ่านได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีความสุข เนื้อหาโดยย่อ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิด การทำงาน ครอบครัว รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาภายในใจของตนเอง ขอบคุณพ่อแม่ ครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายที่คอยเป็นกำลังใจในการเขียน


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
ReadClever
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
33 หน้า
วันที่เปิดขาย
23 August 2017
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai