ศิลปะทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ศิลปะทวารวดี-:-วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ความเป็นมาของคำว่า ทวารวดี การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดี ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมก่อนพุทธศตวรรษที่ 6 หลักฐานทางศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการรับอารยธรรมจากภายนอกระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6-9 พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนทวารวดีระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 และข้อเสนอเรื่องอาณาจักรฟูนัน ; ศิลปกรรมที่นำเข้าจากภายนอก ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 ; ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในดินแดนไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ประติมานวิทยาและภาพเล่าเรื่องทางพุทธศาสนา ภาชนะดินเผา เครื่องใช้สอย และเครื่องประดับ


หมวดหมู่
ไทย
สำนักพิมพ์
สารคดี-เมืองโบราณ
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿350
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
300 หน้า
วันที่เปิดขาย
04 October 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai