หลักการบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้น (Introduction to Accounting)

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

หลักการบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้น-(Introduction-to-Accounting)-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หลักการบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้น (Introduction to Accounting) หลายท่านสนใจเรื่องบัญชี เพื่อใช้เรียน, ใช้สอบ หรือใช้งาน ที่หลายท่านแม้ใช้เวลาศึกษาจากตำราหลายเล่ม ก็ยังไม่เข้าใจ เพราะต้องพบกับคำศัพท์เฉพาะที่ใช้กันในกลุ่มผู้ใช้งานด้านบัญชี ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงที่มาที่ไปของบัญชี ตั้งแต่ วิธีคิด วิธีวิเคราะห์ รายการค้า ไปจนถึงการผ่าน รายการ เดบิต, เครดิต, การลงบัญชีแยกประเภท, การออกงบดุล, งบกำไร-ขาดทุนจากตัวอย่าง ที่จะทำให้ท่าน เข้าใจบัญชีได้ ภายในเวลา 1 วัน หนังสือเล่มนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบกับวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขาซื้อไปดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้หลักการบัญชีโดยใช้เวลาไม่นาน ในการเรียนรู้ หลักการบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ ผู้เรียนอาจจะใช้เวลาอ่านอย่างรวดเร็วทีละบท หรืออ่านตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน เพื่อให้ทราบเนื้อหาคร่าวๆ แล้วย้อนกลับมาทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองในแต่ละบท ก่อนที่จะไปดูเฉลยวิธีทำ จะทำให้เข้าใจบทเรียนอย่างลึกซึ้ง หากเรื่องไหนทำไม่ได้ค่อยย้อนกลับไปดูเนื้อหา คำนิยาม และคำอธิบายในตอนต้นบท นอกจากหนังสือ หลักการบัญชีสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งได้จัดทำเป็น eBook นี้แล้ว ทางทีมงานยังมีเวอร์ชั่น วิดีโอสอนชุด หลักการบัญชีเบื้องต้น ใน 1 วัน ซึ่งมีจำหน่ายที่ SkillLane.com ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียด และดูตัวอย่าง วิดีโอ สอนได้ฟรี 10 หัวข้อ ที่ https://bit.ly/2Mv0qje


หมวดหมู่
คู่มือการสอน
สำนักพิมพ์
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
31 January 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai