Time Waits for No Man

โป๊ยเซียน

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

Time-Waits-for-No-Man-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"Time Waits for No Man" เป็นหนังสือภาพประกอบความเรียงน่ารัก ๆ ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าทุกนาที ทุก ๆ วัน โดยเริ่มต้นจากการจัดการเวลาในชีวิตการทำงาน ไปจนถึงการแบ่งเวลาพักผ่อน หรือแบ่งเวลาให้แก่คนที่คุณรักในชีวิตส่วนตัว สำหรับชีวิตการทำงาน คุณจะได้รู้เทคนิคการวางเป้าหมายการทำงาน การจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ การรับมือกับคนอื่น ๆ ในที่ทำงาน รวมไปถึงการสร้างทักษะและแรงบันดาลใจในการทำงานด้วย ส่วนในชีวิตส่วนตัว คุณจะได้รู้ความลับของวิธีพักผ่อน วิธีการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตส่วนตัว การแบ่งปันเวลาให้ครอบครัวและการดูแลตัวเองเพื่อจะได้ไม่บั่นทอนเวลาชีวิตให้หายวับไปง่าย ๆ ทุกสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ ล้วนต้องใช้เวลาทั้งสิ้น วันนี้คุณคิดว่าคุณใช้เวลาคุ้มแล้วหรือยังล่ะ ทั้งเวลาที่มีให้กับงาน คนรอบข้าง หรือกิจกรรมอันมีค่าต่าง ๆ ในชีวิตส่วนตัวของคุณเอง!


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์บุ๊กส์วิน
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿245
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
272 หน้า
วันที่เปิดขาย
04 July 2017
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai