ชีทสรุปบัญชีเบื้องต้น

พจณี สีลาคำ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ชีทสรุปบัญชีเบื้องต้น-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

Ebook หนังสือชีทสรุปบัญชีเบื้องต้น บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี บทที่ 2 สมการบัญชีและการวิเคราห์รายการค้า บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป บทที่ 4 การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทและงบทดลอง บทที่ 5 กระดาษทำการ 6 ช่อง บทที่ 6 การปิดบัญชีธุรกิจบริการ บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า บทที่ 8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 9 การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป บทที่ 10 การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ บทที่ 11 สินค้าคงเหลือ บทที่ 12 การปรับปรุงบัญชี บทที่ 13 กระดาษทำการ 8 ช่อง บทที่ 14 งบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงิน บทที่ 15 การปิดบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า บทที่ 15 การปิดบัญชี บทที่ 16 เงินสดย่อย บทที่ 17 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร บทที่ 18 ตั๋วเงินรับ บทที่ 19 การบันทึกบัญชีและแบ่งกำไรห้างหุ้นส่วน บทที่ 20 การบัญชีอุตสาหกรรม รายละเอียดหนังสือ - สรุปบัญชีเบื้องต้น 1 และ 2 ทั้งหมด 20 บทเรียนครอบคลุมเนื้อหาบัญชีเบื้องต้นทั้งหมด - หนังสือเป็นสีสันทั้งเล่มน่าอ่าน อธิบายเข้าใจง่าย ใช้สีเน้นเพื่อเป็นเทคนิคการจำ - มีตัวอย่างแบบฝึกหัดประกอบเพื่อให้เข้าใจง่าย - หนังสือจำนวนกว่า 100 หน้า เนื้อหาสรุปอัดแน่น สีสันสดใส รับประกันความน่ารัก น่าอ่าน 📚 บัญชีจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป


หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
Accountingclassroombypodjanee
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
31 March 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai