กฎหมายเรื่อง Bitcoin Blockchain ICO and etc.

ทพพล น้อยปัญญา

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

กฎหมายเรื่อง-Bitcoin-Blockchain-ICO-and-etc.-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ในยุคของประเทศไทย 4.0 เราต้องเตรียมพร้อมกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานและชีวิตของผู้คนในโลกนี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Disruption เทคโนโลยีนี้เริ่มต้นด้วยเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin ก่อน แล้วก็มีเงินดิจิทัลเกิดขึ้นมาอีกนับพันสกุล เทคโนโลยีที่ว่านี้คือ เทคโนโลยี Blockchain และกำลังขยายขอบเขตไปสู่การทำและการบันทึกธุรกรรมต่าง ๆ ทุกประเภทนอกเหนือจากเงินดิจิทัล เป็นการแน่นอนที่ว่า เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังแพร่หลายและกระทบกับประชาชน กฎหมายก็ต้องยื่นมือเข้ามาเพื่อกำกับควบคุมเทคโนโลยีนั้น ในประเทศไทย ก็ได้มีการตราพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ขึ้นมาบังคับใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายให้ผู้อ่านได้ทราบถึงลักษณะของเงินดิจิทัลและเทคโนโลยี Blockchain และปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของ Smart Contract ไปจนถึงทรัพย์สินทางปัญญา และภาษีอากร พร้อมด้วยคำอธิบายตัวบทของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561


หมวดหมู่
กฎหมาย
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿180
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
24 April 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai