จิตเบิกบาน งานแสนสุข

อ้อม ประนอม

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

จิตเบิกบาน-งานแสนสุข-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือ จิตเบิกบาน งานบรรเจิด เป็นสาระข้อคิดที่ดีงาม เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และการพัฒนางานให้ดี สร้างคุณค่าให้ชีวิต เป็นข้อความอันล้ำเลิศ ซึ่งผู้เขียนเพียรเขียน พัฒนาเพื่อมอบเป็นของขวัญชีวิตแก่ท่านผู้อ่าน โดยนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาน้อมนำสู่การปฏิบัติ เพราะเป็นมธุรสด้านภาษาที่งดงามยิ่งกว่าสิ่ง พระองค์มีความล้ำเลิศการสื่อสาร จึงหวังว่า อัญมณีจากตัวอักษรที่ร้อยเรียงขึ้น จะช่วยเสริม เต็มเต็มจิตใจให้คุณผู้อ่านมีพลัง มีความหวังในการสร้างคุณค่าชีวิตสุดท้ายขอขอบคุณบุคคลที่ผู้เขียนนำสาระข้อคิดมาประกอบการเขียนหนังสือเล่มนี้จนมีค่าสมบูรณ์


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
อ้อม ประนอม
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
66 หน้า
วันที่เปิดขาย
26 November 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai