จิตวิทยาบริการ

ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต,ภาสกร อดุลพัฒนกิจ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

จิตวิทยาบริการ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หลักจิตวิทยาประยุกต์เพื่อที่จะทำความเข้าใจในมนุษย์ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม และเป็นการนำหลักการในการคิด วิเคราะห์ทางจิตวิทยามามองความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการเพื่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอันมุ่งสู่ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการเป็นสำคัญ เน้นทฤษฎีทางจิตวิทยาบริการและการบริหารที่น่าสนใจเพื่อเป็นเครื่องมือทางการบริหารในองค์การธุรกิจ


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิสเปส
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
343 หน้า
วันที่เปิดขาย
11 January 2022
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai