จุลนิติ

จุลนิติ ฉบับที่ ๓ พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

star-full star-full star-full star-full star-blank

จุลนิติ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับนิตยสารเล่มนี้

จุลนิติ เป็นวารสารรายสองเดือน นำเสนอบทความ และผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


อันดับในอุ๊คบี
#10106 จากทั้งหมด
หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿0
ISSN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
18 September 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai