สารวุฒิสภา

สารวุฒิสภา ปีที่ 28 ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

star-full star-full star-full star-full star-blank

สารวุฒิสภา-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับนิตยสารเล่มนี้

สารวุฒิสภา เป็นวารสารรายเดือน นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และบทความที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา โดยส่งเสริมแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


อันดับในอุ๊คบี
#10107 จากทั้งหมด
หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿0
ISSN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
18 June 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai