Thailand Industrial Today

October - November 2015

star-full star-full star-full star-full star-blank

Thailand-Industrial-Today-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับนิตยสารเล่มนี้

Thailand Industrial Today เป็นนิตยสารธุรกิจอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องการอัพเดทข้อมูล ความรู้ แนวคิด ในเชิงบริหารและการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางการแนะนำธุรกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวงการสู่ผู้อ่านในวงกว้าง ในทางกลับกันก็เป็นสื่อให้สินค้าและบริการที่ต้องการเจาะเข้าหากลุ่มลูกค้าเจ้าของ ผู้ประกอบการ และระดับผู้บริหารในวงการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื้อหาภายในเล่มสะท้อนแนวคิดผู้บริหารชั้นนำในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อเสนอวิสัยทัศน์ ในการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทาง สำหรับนำไปปรับใช้กับการบริหารงานจริงในแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมด้วยข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรม ครอบคลุมเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งด้าน ธุรกิจ การตลาด ไอเดีย สินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี และฮาวทู ที่ส่งผลกระทบหรือเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมก้าวทันกระแสการเปลี่ยนของวงการธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บุคลิกใหม่ของหนังสือธุรกิจอุตสาหกรรมเล่มแรกของไทยภายใต้แนวคิด “นิตยสารธุรกิจอุตสาหกรรมเต็มเปี่ยมด้วยสาระและความรู้ ครอบคลุมทุกความต้องการในวงการอุตสาหกรรม”


อันดับในอุ๊คบี
#81 จากทั้งหมด
หมวดหมู่
ธุรกิจและการลงทุน
สำนักพิมพ์
TIT PLUS MEDIA
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿0
ISSN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
30 November 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai