วรรณกรรมพื้นบ้านคำพังเพยจีน คำพังเพยที่สอดแทรกความรู้อิงประวัติศาสตร์จีน 轻松学成语

อติชาต คงวุฒิคุณากร

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

วรรณกรรมพื้นบ้านคำพังเพยจีน-คำพังเพยที่สอดแทรกความรู้อิงประวัติศาสตร์จีน-轻松学成语-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

วรรณกรรมพื้นบ้านคำพังเพยจีนเล่มนี้เป็นหนังสือ ที่ให้ข้อมูลทั้งในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีน ไปพร้อมกัน โดยคำพังเพยจีนที่รวบรวมอยู่ในเล่มนี้เป็น คำที่นิยมใช้กันในหมู่ชาวจีนปัจจุบัน ดังนั้นจึงนับเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่สนใจศึกษาภาษาจีนเพื่อจะได้ พัฒนาการใช้ภาษาจีนทั้งด้านภาษาพูดและภาษาเขียนได้ อย่างรวดเร็วขึ้นและเข้าใจความหมายได้อย่างดีและลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น หากผู้อ่านนำคำพังเพยจีนเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ก็ จะส่งผลให้สามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้อย่าง มั่นใจและคล่องแคล่วขึ้น สำนักพิมพ์คงวุฒิคุณากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่าน จะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ไม่มากก็น้อย


หมวดหมู่
ต่างประเทศ
สำนักพิมพ์
kphbook
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
N/A
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
215 หน้า
วันที่เปิดขาย
30 September 2020
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai